รายชื่อเว็บไซต์สถานศึกษา ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ชื่อเว็บไซต์ รร.
เว็บ SMSS
หมายเหตุ
1 บ้านหญ้าปล้อง เมือง http://yaplong.ssk.in.th SMSS
2 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง http://banhoy.ssk.in.th SMSS
3 บ้านคูซอด เมือง http://koosord.ssk.in.th SMSS
4 บ้านเปือย เมือง http://banpuai.ssk.in.th SMSS
5 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง http://eak.ssk.in.th SMSS
6 บ้านโนนแย้ เมือง http://nonyar.ssk.in.th SMSS
7 บ้านหนองไผ่ เมือง http://nongphai.ssk.in.th SMSS
8 บ้านน้ำคำ เมือง http://numkum2004.ssk.in.th SMSS
9 บ้านเวาะ เมือง http://wao.ssk.in.th SMSS
10 บ้านหนองคำ เมือง http://nongkum.ssk.in.th SMSS
11 อนุบาลวัดพระโต เมือง http://watprato.ssk.in.th SMSS
12 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง http://nonhong.ssk.in.th SMSS
13 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมือง http://nwk.ssk.in.th SMSS
14 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมือง http://nondung.ssk.in.th SMSS
15 มหาราช 3 เมือง http://maharaj3.ssk.in.th SMSS
16 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง http://www.anubansisaket.ac.th SMSS
17 บ้านหนองโนวิทยา เมือง http://nongnowit.ssk.in.th SMSS
18 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง http://banpho.ssk.in.th SMSS
19 บ้านหนองแก้วสำโรง เมือง http://nksr.ssk.in.th SMSS
20 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง http://nongkeng.ssk.in.th SMSS
21 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมือง http://nonepang.ssk.in.th SMSS
22 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมือง http://bannongwa.ssk.in.th SMSS
23 บ้านดอนสั้น เมือง http://ds.ssk.in.th SMSS
24 บ้านหนองครก เมือง http://nongkrok.ssk.in.th SMSS
25 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมือง http://nongsad.ssk.in.th SMSS
26 บ้านดอนกลาง เมือง http://donklang.ssk.in.th SMSS
27 บ้านหมากเขียบ เมือง http://mks.ssk.in.th SMSS
28 บ้านยางกุดนาคำ เมือง http://yangkud.ssk.in.th SMSS
29 บ้านกุดโง้ง (ศิริราษฎร์บำรุง) เมือง http://kug.ssk.in.th SMSS
30 บ้านบก เมือง http://banbok.ssk.in.th SMSS
31 บ้านแทงวิทยา เมือง http://bantang.ssk.in.th SMSS
32 บ้านซำโพธิ์ เมือง http://bansumpoe.ssk.in.th SMSS
33 บ้านหนองโพธิ์ เมือง http://np.ssk.in.th SMSS
34 บ้านหนองสวง เมือง http://nongsung.ssk.in.th SMSS
35 บ้านก้านเหลือง เมือง http://bkl.ssk.in.th SMSS
36 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 เมือง http://nicom1.ssk.in.th SMSS
37 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เมือง http://phonkha.ssk.in.th SMSS
38 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง http://bannongkan.ssk.in.th SMSS
39 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง http://nongkhae.ssk.in.th SMSS
40 บ้านทุ่ม เมือง http://bantum.ssk.in.th SMSS
41 บ้านโนนแกด เมือง http://nongad.ssk.in.th SMSS
42 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง http://nongmourg.ssk.in.th SMSS
43 บ้านเสือบอง เมือง http://saobong.ssk.in.th SMSS
44 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง http://dongbung.ssk.in.th SMSS
45 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง http://dly.ssk.in.th SMSS
46 ตะดอบวิทยา เมือง http://tadob.ssk.in.th SMSS
47 บ้านขมิ้น เมือง http://khamin.ssk.in.th SMSS
48 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง http://hangwow.ssk.in.th SMSS
49 บ้านฮ่องแข้ดำ เมือง http://hongkeadum.ssk.in.th SMSS
50 บ้านโพนค้อ เมือง http://phonkho.ssk.in.th SMSS
51 บ้านจานหนองคู เมือง http://jannongku.ssk.in.th SMSS
52 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง http://banhongkad.ssk.in.th SMSS
53 จินดาวิทยาคาร 3 เมือง http://jinda3.ssk.in.th SMSS
54 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง http://khononlong.ssk.in.th SMSS
55 บ้านโพนแดง เมือง http://pondang.ssk.in.th SMSS
56 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง http://nongkaen.ssk.in.th SMSS
57 บ้านแก เมือง http://bk.ssk.in.th SMSS
58 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย http://linpha.ssk.in.th SMSS
59 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย http://dindum.ssk.in.th SMSS
60 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย http://conkam.ssk.in.th SMSS
61 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย http://kms.ssk.in.th SMSS
62 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย http://nonkoon.ssk.in.th SMSS
63 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย http://kang.ssk.in.th SMSS
64 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย http://yangchumyai.ssk.in.th SMSS
65 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย http://bonwittaya.ssk.in.th SMSS
66 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย http://phagkha.ssk.in.th SMSS
67 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย http://yangkreu.ssk.in.th SMSS
68 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมน้อย http://hoinondu.ssk.in.th SMSS
69 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย http://nontew.ssk.in.th SMSS
70 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) ยางชุมน้อย http://kmh.ssk.in.th SMSS
71 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย http://aycn.ssk.in.th SMSS
72 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย http://jomwittaya.ssk.in.th SMSS
73 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย http://bannon.ssk.in.th SMSS
74 อนุบาลวังหิน วังหิน http://busung.ssk.in.th SMSS
75 บ้านกะเอิน วังหิน http://kaern.ssk.in.th SMSS
76 บ้านโพนดวน วังหิน http://ponduan.ssk.in.th SMSS
77 บ้านขุมคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน http://kks673.ssk.in.th SMSS
78 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน http://hwn.ssk.in.th SMSS
79 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน http://nonsai.ssk.in.th SMSS
80 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน http://thaibuak.ssk.in.th SMSS
81 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน http://banthad.ssk.in.th SMSS
82 บ้านสว่าง วังหิน http://sawang.ssk.in.th SMSS
83 บ้านดงยาง วังหิน http://dongyang.ssk.in.th SMSS
84 บ้านหนองคูโนนแก้ว วังหิน http://ngy.ssk.in.th SMSS
85 บ้านหนองกันจอ วังหิน http://nkj.ssk.in.th SMSS
86 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน http://chaotung.ssk.in.th SMSS
87 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน http://nsr.ssk.in.th SMSS
88 บ้านลิงไอ วังหิน http://lingai.ssk.in.th SMSS
89 บ้านหนองบัว วังหิน http://nongbua.ssk.in.th SMSS
90 บ้านสร้างสะแบง วังหิน http://ssb.ssk.in.th SMSS
91 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน http://nk2school.ssk.in.th SMSS
92 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน http://nk3.ssk.in.th SMSS
93 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน http://duanyai.ssk.in.th SMSS
94 บ้านโนนดู่ วังหิน http://nondu.ssk.in.th SMSS
95 บ้านทุ่ง วังหิน http://banthaug.ssk.in.th SMSS
96 บ้านสร้างบาก วังหิน http://sangbak.ssk.in.th SMSS
97 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน http://nongnapho.ssk.in.th SMSS
98 บ้านสะมัด วังหิน http://samad.ssk.in.th SMSS
99 บ้านหนองคู วังหิน http://nongku.ssk.in.th SMSS
100 บ้านโพนยาง วังหิน http://ponyang.ssk.in.th SMSS
101 บ้านทุ่งน้อย วังหิน http://btn.ssk.in.th SMSS
102 บ้านหนองทุ่ม วังหิน http://nongtom.ssk.in.th SMSS
103 บ้านเห็นอ้ม วังหิน http://henum.ssk.in.th SMSS
104 บ้านตีกา วังหิน http://teeka.ssk.in.th SMSS
105 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน http://chns.ssk.in.th SMSS
106 บ้านหนองตาเชียง วังหิน http://nongtachiang.ssk.in.th SMSS
107 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ http://bnps.ssk.in.th SMSS
108 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ http://kogpek.ssk.in.th SMSS
109 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ http://posri.ssk.in.th SMSS
110 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ http://koyangpo.ssk.in.th SMSS
111 บ้านสร้างหว้า พยุห์ http://sw.ssk.in.th SMSS
112 บ้านเสมอใจ พยุห์ http://samerjai.ssk.in.th SMSS
113 บ้านหนองค้า พยุห์ http://nongka.ssk.in.th SMSS
114 บ้านหนองออ พยุห์ http://nongor.ssk.in.th SMSS
115 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ http://banpuay.ssk.in.th SMSS
116 บ้านร่องสะอาด พยุห์ http://rongsaad.ssk.in.th SMSS
117 บ้านหนองเตย พยุห์ http://nongtoey.ssk.in.th SMSS
118 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ http://krawan.ssk.in.th SMSS
119 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ http://samrong.ssk.in.th SMSS
120 บ้านป่าไร่ พยุห์ http://parai.ssk.in.th SMSS
121 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ http://nonsawang17.ssk.in.th SMSS
122 อนุบาลพยุห์ พยุห์ http://phayu.ssk.in.th SMSS
123 บ้านหนองรัง พยุห์ http://nongrang.ssk.in.th SMSS
124 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ http://nongwatubtai.ssk.in.th SMSS
125 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ http://nnt.ssk.in.th SMSS
126 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ http://tumyae.ssk.in.th SMSS
127 กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ http://bankasang.ssk.in.th SMSS
128 บ้านกระถุน พยุห์ http://kratoon.ssk.in.th SMSS
129 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ http://kanoun.ssk.in.th SMSS
130 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ http://alang.ssk.in.th SMSS
131 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ http://nongkung.ssk.in.th SMSS
132 บ้านก้อนเส้า โนนคูณ http://konsao.ssk.in.th SMSS
133 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โนนคูณ http://muangpe.ssk.in.th SMSS
134 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ http://kok.ssk.in.th SMSS
135 บ้านหนองหิน โนนคูณ http://nonghin.ssk.in.th SMSS
136 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนคูณ http://nonsomboon.ssk.in.th SMSS
137 บ้านหนองแวง โนนคูณ http://nw.ssk.in.th SMSS
138 บ้านโนนดู่ โนนคูณ http://nondoo.ssk.in.th SMSS
139 บ้านโนนคูณ โนนคูณ http://nonkhun.ssk.in.th SMSS
140 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนคูณ http://ank.ssk.in.th SMSS
141 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก โนนคูณ http://nongjik.ssk.in.th SMSS
142 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว โนนคูณ http://nsk.ssk.in.th SMSS
143 บ้านร่องเก้า โนนคูณ http://rongkao.ssk.in.th SMSS
144 บ้านเท่อเล่อ โนนคูณ http://terler.ssk.in.th SMSS
145 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ http://photong.ssk.in.th SMSS
146 บ้านหนองสนม โนนคูณ http://sanom.ssk.in.th SMSS
147 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ http://pakhaeng.ssk.in.th SMSS
148 บ้านปลาข่อ โนนคูณ http://plakho.ssk.in.th SMSS
149 บ้านผักขย่าใหญ่ โนนคูณ http://pakayayai.ssk.in.th SMSS
150 บ้านเวาะวิทยาคม โนนคูณ http://waowit.ssk.in.th SMSS
151 บ้านหยอด โนนคูณ http://www.yordschool.blogspot.com SMSS
152 บ้านนาม่อง-นาเมือง โนนคูณ http://namong.ssk.in.th SMSS
153 บ้านหนองตลาด โนนคูณ http://talard.ssk.in.th SMSS
154 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ http://loawphai.ssk.in.th SMSS
155 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ http://bokdang.ssk.in.th SMSS
156 บ้านดินดำเหล่าเสนใต้ โนนคูณ http://dsts.ssk.in.th SMSS
157 บ้านโปร่ง โนนคูณ http://banprong.ssk.in.th SMSS
158 บ้านหัวเหล่า โนนคูณ http://banhualao.ssk.in.th SMSS
159 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ http://bannonsawang.ssk.in.th SMSS
160 บ้านโพนงาม โนนคูณ http://phonengam.ssk.in.th SMSS
161 บ้านละทาย กันทรารมย์ http://latai.ssk.in.th SMSS
162 บ้านกอก กันทรารมย์ http://bangok.ssk.in.th SMSS
163 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ http://mao.ssk.in.th SMSS
164 บ้านเขวา กันทรารมย์ http://bankaow.ssk.in.th SMSS
165 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ http://banyangnoi.ssk.in.th SMSS
166 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ http://bannongkeaw.ssk.in.th SMSS
167 บ้านเปือย กันทรารมย์ http://bp.ssk.in.th SMSS
168 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ http://kokhuana.ssk.in.th SMSS
169 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530131 SMSS
170 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ http://sangyai.ssk.in.th SMSS
171 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ http://namtang.ssk.in.th SMSS
172 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ http://bpm.ssk.in.th SMSS
173 บ้านทาม กันทรารมย์ http://bantam.ssk.in.th SMSS
174 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ http://banmut.ssk.in.th SMSS
175 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ http://banchia.ssk.in.th SMSS
176 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ http://mns.ssk.in.th SMSS
177 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ http://nongtao.ssk.in.th SMSS
178 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ http://nts.ssk.in.th SMSS
179 บ้านอิปาด กันทรารมย์ http://ipad.ssk.in.th SMSS
180 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ http://thungmung.ssk.in.th SMSS
181 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ http://nonghai.ssk.in.th SMSS
182 บ้านเทิน กันทรารมย์ http://bantern.ssk.in.th SMSS
183 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ http://wps.ssk.in.th SMSS
184 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ http://buanoi.ssk.in.th SMSS
185 บ้านพันลำ กันทรารมย์ http://punlum.ssk.in.th SMSS
186 บ้านขาม กันทรารมย์ http://bankham.ssk.in.th SMSS
187 บ้านจาน กันทรารมย์ http://jan.ssk.in.th SMSS
188 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ http://pp.ssk.in.th SMSS
189 บ้านอาลัย กันทรารมย์ http://alai.ssk.in.th SMSS
190 บ้านบูรพา กันทรารมย์ http://burapha.ssk.in.th SMSS
191 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ http://panang.ssk.in.th SMSS
192 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ http://pukbung.ssk.in.th SMSS
193 บ้านนาดี กันทรารมย์ http://nadee.ssk.in.th SMSS
194 บ้านโนนสะอาดอีตู้ กันทรารมย์ http://nsa.ssk.in.th SMSS
195 บ้านเกาะ กันทรารมย์ http://bankoa.ssk.in.th SMSS
196 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ http://jikkala.ssk.in.th SMSS
197 บ้านดู่ กันทรารมย์ http://doo.ssk.in.th SMSS
198 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ http://bnt.ssk.in.th SMSS
199 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ http://bankho226.ssk.in.th SMSS
200 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ http://nongbuatc.ssk.in.th SMSS
201 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ http://phonsay.ssk.in.th SMSS
202 บ้านสีถาน กันทรารมย์ http://sithan.ssk.in.th SMSS
203 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ http://kampom.ssk.in.th SMSS
204 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ http://nyp.ssk.in.th SMSS
205 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ http://akr.ac.th SMSS
206 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ http://ms.ssk.in.th SMSS
207 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ http://nongekwang.ssk.in.th SMSS
208 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ http://www.doonsim.ac.th/ SMSS
209 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ http://etom.ssk.in.th SMSS
210 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ http://makrud.ssk.in.th SMSS
211 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ http://kamniem.ssk.in.th SMSS
212 บ้านหนองทามใหญ่ กันทรารมย์ http://tamyai.ssk.in.th SMSS
213 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ http://nonphung.ssk.in.th SMSS
214 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ http://nongvay.ssk.in.th SMSS
215 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ http://nonsung.ssk.in.th SMSS
216 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ http://keelek40.ssk.in.th SMSS
217 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ http://chaiwan.ssk.in.th SMSS
218 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ http://nongong.ssk.in.th SMSS
219 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ http://nongdum.ssk.in.th SMSS
220 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ http://nongthom.ssk.in.th SMSS
221 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ http://nhc.ssk.in.th SMSS
222 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ http://bky.ssk.in.th SMSS
223 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กันทรารมย์ http://lfs.ssk.in.th SMSS
224 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กันทรารมย์ http://lnr.ssk.in.th SMSS
225 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ http://btps.ssk.in.th SMSS
226 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ http://polanga.ssk.in.th SMSS
227 บ้านหนองกก กันทรารมย์ http://nongkok.ssk.in.th SMSS
228 บ้านยาง กันทรารมย์ http://banyang.ssk.in.th SMSS
229 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ http://nongki.ssk.in.th SMSS
230 บ้านกล้วย กันทรารมย์ http://bankluay.ssk.in.th SMSS
231 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ http://sld.ssk.in.th SMSS
232 บ้านโคก กันทรารมย์ http://bankok.ssk.in.th SMSS
233 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง http://keelek.ssk.in.th SMSS
234 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง http://br.ssk.in.th SMSS
235 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง http://laor.ssk.in.th SMSS
236 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง http://wad.ssk.in.th SMSS
237 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง http://nongpanang.ssk.in.th SMSS
238 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง http://yangnoi.ssk.in.th SMSS
239 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง http://kawun.ssk.in.th SMSS
240 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง http://lpk.ssk.in.th SMSS
241 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง http://brr.ssk.in.th SMSS
242 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง http://suankluay.ssk.in.th SMSS
243 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง http://sabai.ssk.in.th SMSS
244 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง http://nonnongsim.ssk.in.th SMSS
245 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง http://nongbang.ssk.in.th SMSS
246 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง http://anubannk.ssk.in.th SMSS
247 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง http://ngc.ssk.in.th SMSS
248 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง http://nonsawang.ssk.in.th SMSS
249 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง http://nonglang.ssk.in.th SMSS
250 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง http://bnw.ssk.in.th SMSS
251 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง http://bansapung.ssk.in.th SMSS
252 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง http://lumpu.ssk.in.th SMSS
253 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง http://www.bankoob.ac.th/ SMSS
254 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง http://bst.ssk.in.th SMSS
255 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง http://nnv.ssk.in.th SMSS
256 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง http://tungsawang.ssk.in.th SMSS
257 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง http://nonngam.ssk.in.th SMSS
258 บ้านคูเมือง พยุห์ http://kumuang.ssk.in.th SMSS