รายชื่อเว็บไซต์สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ ชื่อ URL เว็บไซต์ ได้พื้นที่ ใช้ไปแล้ว หมายเหตุ
1 kruprajack.ssk.in.th http://engpon.mdh.in.th 50.00 3.09 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
2 บ้านกล้วย กันทรารมย์ http://bankluay.ssk.in.th 50.00 -1.93 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
3 บ้านกอก กันทรารมย์ http://bankok201.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
4 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ http://kokhuana.ssk.in.th 50.00 -0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
5 บ้านขาม กันทรารมย์ http://bankham.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
6 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ http://kampom.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
7 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ http://ssk261.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
8 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ http://bankho226.ssk.in.th 50.00 0.01 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
9 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ http://kamniem.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
10 บ้านจาน กันทรารมย์ http://jan.ssk.in.th 500.00 -0.23 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
11 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ http://jikkala.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
12 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ http://www.doonsim.ac.th/ 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
13 บ้านดู่ กันทรารมย์ http://doo.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
14 บ้านทาม กันทรารมย์ http://ssk213.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
15 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ http://btps.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
16 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ http://thungmung.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
17 บ้านนาดี กันทรารมย์ http://nadee.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
18 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ http://bky.ssk.in.th 50.00 0.14 **แจ้งแล้ว**
19 บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน กันทรารมย์ http://bokbang236.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
20 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ http://buanoi.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
21 บ้านบูรพา กันทรารมย์ http://burapha.ssk.in.th 477.07 9.82 **แจ้งแล้ว**
22 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ http://pukbung.ssk.in.th 50.00 0.55 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
23 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ http://pp.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
24 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ http://bpm.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
25 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ http://panang.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
26 บ้านพันลำ กันทรารมย์ http://punlum.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
27 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ http://makrud.ssk.in.th 50.00 3.50 **แจ้งแล้ว**
28 บ้านยาง กันทรารมย์ http://banyang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
29 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ http://ssk204.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
30 บ้านละทาย กันทรารมย์ http://BanLatai.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
31 บ้านลือชัย กันทรารมย์ http://lnr.ssk.in.th 50.00 4.02 **แจ้งแล้ว**
32 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ http://sld.ssk.in.th 50.00 0.01 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
33 บ้านสีถาน กันทรารมย์ http://sithan.ssk.in.th 50.00 -0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
34 บ้านหนองกก กันทรารมย์ http://nongkok.ssk.in.th 50.00 0.29 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
35 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ http://nongki.ssk.in.th 50.00 0.01 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
36 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ http://ssk264.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
37 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ http://nongthom.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
38 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ http://bnt.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
39 บ้านหนองทามใหญ่ กันทรารมย์ http://ssk257.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
40 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ http://nts.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
41 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ http://ssk245.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
42 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ http://chaiwan.ssk.in.th 50.00 2.27 **แจ้งแล้ว**
43 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ http://ms.ssk.in.th 50.00 4.99 **แจ้งแล้ว**
44 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ http://nyp.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
45 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ http://nongvay.ssk.in.th 50.00 0.09 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
46 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ http://nhc.ssk.in.th 50.00 0.92 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
47 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ http://nongekuang.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
48 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ http://ssk217.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
49 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ http://bannongkeaw.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
50 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ http://sowannee.ssk.in.th 50.00 0.24 **แจ้งแล้ว**
51 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ http://nongong.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
52 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ http://nonghai.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
53 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ http://namtang.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
54 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ http://banmut.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
55 บ้านอาลัย กันทรารมย์ http://alai.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
56 บ้านอิปาด กันทรารมย์ http://ipad.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
57 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ http://etom.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
58 บ้านเกาะ กันทรารมย์ http://bankoa.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
59 บ้านเขวา กันทรารมย์ http://ssk203.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
60 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ http://banchia.ssk.in.th 145.37 63.79 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
61 บ้านเทิน กันทรารมย์ http://bantern.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
62 บ้านเปือย กันทรารมย์ http://bp.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
63 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ http://mns.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
64 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ http://lfs.ssk.in.th 50.00 0.80 **แจ้งแล้ว**
65 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ http://mao.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
66 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ http://wps.ssk.in.th 50.00 3.49 **แจ้งแล้ว**
67 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ http://sangyai.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
68 บ้านโคก กันทรารมย์ http://bankok.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
69 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ http://nonphung.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
70 บ้านโนนสะอาด กันทรารมย์ http://nsa.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
71 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ http://nonsong.ssk.in.th 50.00 1.37 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
72 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ http://polanga.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
73 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ http://pnr.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
74 มารดาทรงธรรม กันทรารมย์ http://ssk280.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
75 หนองถ่มวิทยา กันทรารมย์ http://ntw.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
76 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ http://akr.ac.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
77 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง http://kawun.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
78 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง http://keelek.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
79 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง http://www.bankoob.ac.th/ 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
80 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง http://tungsawang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
81 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง http://ngc.ssk.in.th 50.00 8.70 **แจ้งแล้ว**
82 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง http://brr.ssk.in.th 50.00 4.26 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
83 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง http://yangnoi.ssk.in.th 50.00 3.35 **แจ้งแล้ว**
84 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง http://br.ssk.in.th 50.00 10.52 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
85 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง http://laor.ssk.in.th 50.00 -0.00 **แจ้งแล้ว**
86 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง http://lpk.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
87 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง http://lumpu.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
88 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง http://sabai.ssk.in.th 50.00 18.97 **แจ้งแล้ว**
89 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง http://suankluay.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
90 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง http://bansapung.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
91 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง http://bst.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
92 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง http://nnv.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
93 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง http://nongbang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
94 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง http://nongpanang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
95 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง http://ssk297.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
96 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง http://bnw.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
97 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง http://wad.ssk.in.th 50.00 2.06 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
98 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง http://nonngam.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
99 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง http://nonsawang.ssk.in.th 50.00 0.27 **แจ้งแล้ว**
100 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง http://nonnongsim.ssk.in.th 50.00 -1.24 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
101 อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง http://anubank.ssk.in.th 50.00 1.52 **แจ้งแล้ว**
102 กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ http://bankasang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
103 บ้านกระถุน พยุห์ http://ssk161.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
104 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ http://ssk150.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
105 บ้านขนวน พยุห์ http://kanoun.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
106 บ้านคูเมือง พยุห์ http://nites.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
107 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ http://koyangpo.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
108 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ http://tumyae.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
109 บ้านป่าไร่ พยุห์ http://parai.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
110 บ้านร่องสะอาด พยุห์ http://rongsaad.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
111 บ้านสร้างหว้า พยุห์ http://sw.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
112 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ http://ssk151.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
113 บ้านหนองค้า พยุห์ http://ssk144.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
114 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ http://nnt.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
115 บ้านหนองรัง พยุห์ http://nongrang.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
116 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ http://ssk157.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
117 บ้านหนองออ พยุห์ http://ssk146.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
118 บ้านหนองเตย พยุห์ http://nongtoey.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
119 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ http://ssk163.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
120 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ http://www.banpuay.ac.th/ 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
121 บ้านเสมอใจ พยุห์ http://samerjai.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
122 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ http://kogpek.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
123 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ http://ssk153.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
124 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ http://www.bnps.ac.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
125 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) พยุห์ http://posri.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
126 อนุบาลพยุห์ พยุห์ http://phayu.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
127 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) ยางชุมน้อย http://kmh.ssk.in.th 50.00 -0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
128 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย http://conkam.ssk.in.th 97.68 67.41 **แจ้งแล้ว**
129 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย http://kms.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
130 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย http://jomwittaya.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
131 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย http://dindum.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
132 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย http://bonwittaya.ssk.in.th 50.00 1.50 **แจ้งแล้ว**
133 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย http://phagkha.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
134 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย http://yangchumyai.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
135 บ้านยางชุมใหญ่สาขาดอนโก ยางชุมน้อย http://dongo.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
136 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย http://yangkreu.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
137 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย http://linpha.ssk.in.th 50.00 0.01 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
138 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมน้อย http://hoinondu.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
139 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย http://kang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
140 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย http://bannon.ssk.in.th 50.00 4.06 **แจ้งแล้ว**
141 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย http://nonkoon.ssk.in.th 50.00 -0.07 **แจ้งแล้ว**
142 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย http://nontew.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
143 อนุบาลน้ำเพชร ยางชุมน้อย http://php.ssk.in.th 479.15 0.06 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
144 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย http://aycn.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
145 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน http://cns.ssk.in.th 50.00 0.01 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
146 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน http://nk2school.ssk.in.th 50.00 -0.26 **แจ้งแล้ว**
147 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน http://nk3.ssk.in.th 50.00 1.89 **แจ้งแล้ว**
148 บ้านกะเอิน วังหิน http://kaern.ssk.in.th 50.00 2.19 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
149 บ้านขุมคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน http://kks673.ssk.in.th 97.68 6.15 **แจ้งแล้ว**
150 บ้านดงยาง วังหิน http://dongyang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
151 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน http://duanyai.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
152 บ้านตีกา วังหิน http://ssk135.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
153 บ้านทุ่ง วังหิน http://banthaug.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
154 บ้านทุ่งน้อย วังหิน http://btn.ssk.in.th 50.00 0.12 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
155 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน http://banthad.ssk.in.th 50.00 10.01 **แจ้งแล้ว**
156 บ้านลิงไอ วังหิน http://lingai.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
157 บ้านสร้างบาก วังหิน http://sangbak.ssk.in.th 50.00 2.94 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
158 บ้านสร้างสะแบง วังหิน http://ssb.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
159 บ้านสว่าง วังหิน http://sawang.ssk.in.th 50.00 0.03 **แจ้งแล้ว**
160 บ้านสะมัด วังหิน http://samad.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
161 บ้านหนองกันจอ วังหิน http://nkj.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
162 บ้านหนองคู วังหิน http://ssk129.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
163 บ้านหนองคูโนนแก้ว วังหิน http://ngy.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
164 บ้านหนองตาเชียง วังหิน http://nongtachiang.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
165 บ้านหนองทุ่ม วังหิน http://nongtom.ssk.in.th 50.00 5.32 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
166 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน http://nongnapho.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
167 บ้านหนองบัว วังหิน http://nongbua.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
168 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน http://hwn.ssk.in.th 5,000.00 1.11 **แจ้งแล้ว**
169 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน http://chaotung.ssk.in.th 50.00 1.62 **แจ้งแล้ว**
170 บ้านเห็นอ้ม วังหิน http://henum.ssk.in.th 50.00 0.03 **แจ้งแล้ว**
171 บ้านโนนดู่ วังหิน http://nondu.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
172 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน http://nonsai.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
173 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน http://nsr.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
174 บ้านโพนดวน วังหิน http://ponduan.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
175 บ้านโพนยาง วังหิน http://ponyang.ssk.in.th 50.00 0.01 **แจ้งแล้ว**
176 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน http://thaibuak.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
177 อนุบาลวังหิน วังหิน http://busung.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
178 จินดาวิทยาคาร 3 เมือง http://jinda3.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
179 ชุมชนหนองยางหนองม่วง เมือง http://nongyang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
180 ตะดอบวิทยา เมือง http://tadob.ssk.in.th 50.00 0.12 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
181 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 เมือง http://nicom1.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
182 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง http://kug.ssk.in.th 50.00 6.32 **แจ้งแล้ว**
183 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง http://khononlong.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
184 บ้านก้านเหลือง เมือง http://bkl.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
185 บ้านขมิ้น เมือง http://khamin.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
186 บ้านคูซอด เมือง http://koosord.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
187 บ้านจานหนองคู เมือง http://jannongku.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
188 บ้านซำโพธิ์ เมือง http://bansumpoe.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
189 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง http://dongbung.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
190 บ้านดอนกลาง เมือง http://ssk043.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
191 บ้านดอนสั้น เมือง http://ds.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
192 บ้านทุ่ม เมือง http://bantum.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
193 บ้านน้ำคำ เมือง http://numkum2004.ssk.in.th 50.00 28.51 **แจ้งแล้ว**
194 บ้านบก เมือง http://banbok.ssk.in.th 97.68 5.33 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
195 บ้านยางกุดนาคำ เมือง http://yangkud.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
196 บ้านหญ้าปล้อง เมือง http://yaplong.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
197 บ้านหนองครก เมือง http://www.nongkrok.com/ 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
198 บ้านหนองคำ เมือง http://nongkum.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
199 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ2) เมือง http://ssk021.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
200 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง http://nongmourg.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
201 บ้านหนองสวง เมือง http://nongsung.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
202 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมือง http://nongsad.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
203 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมือง http://bannongwa.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
204 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง http://nongkeng.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
205 บ้านหนองแก้วสำโรง เมือง http://nksr.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
206 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง http://www.nongkaanongva.ac.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
207 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง http://bannongkan.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
208 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง http://ssk079.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
209 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมือง http://nwk.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
210 บ้านหนองโนวิทยา เมือง http://nongnowit.ssk.in.th 50.00 10.47 **แจ้งแล้ว**
211 บ้านหนองโพธิ์ เมือง http://np.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
212 บ้านหนองไผ่ เมือง http://ssk013.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
213 บ้านหมากเขียบ เมือง http://mks.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
214 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง http://banhoy.ssk.in.th 50.00 3.71 **แจ้งแล้ว**
215 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง http://hangwow.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
216 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง http://hongkhad.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
217 บ้านฮ่องแข้ดำ เมือง http://Hongkeadum.ssk.in.th 50.00 1.48 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
218 บ้านเปือย เมือง http://banpuai.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
219 บ้านเปือยนาสูง เมือง http://pns.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
220 บ้านเพียนาม เมือง http://pena.ssk.in.th 50.00 0.08 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
221 บ้านเวาะ เมือง http://wao.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
222 บ้านเสือบอง เมือง http://saobong.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
223 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง http://eak.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
224 บ้านแก เมือง http://bk.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
225 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง http://dly.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
226 บ้านแทงวิทยา เมือง http://bantang.ssk.in.th 479.15 98.03 **แจ้งแล้ว**
227 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมือง http://nondung.ssk.in.th 50.00 5.67 **แจ้งแล้ว**
228 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง http://nonhong.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
229 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมือง http://ssk035.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
230 บ้านโนนแกด เมือง http://nongad.ssk.in.th 50.00 0.02 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
231 บ้านโนนแย้ เมือง http://nonyar.ssk.in.th 50.00 9.96 **แจ้งแล้ว**
232 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง http://banpho.ssk.in.th 50.00 17.28 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
233 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เมือง http://phonkha.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
234 บ้านโพนค้อ เมือง http://phonkho.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
235 บ้านโพนแดง เมือง http://pondang.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
236 มหาราช 3 เมือง http://maharaj3.ssk.in.th 50.00 0.66 **แจ้งแล้ว**
237 มานิตวิทยา เมือง http://ssk040.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
238 มารีวิทยา เมือง http://www.marie.ac.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
239 มิ่งเมือง เมือง http://mingmuang.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
240 รวมสินวิทยา เมือง http://rwsk.ssk.in.th 50.00 1.08 **แจ้งแล้ว**
241 วัดพระโต เมือง http://watprato.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
242 วัดมหาพุทธาราม เมือง http://mpr.ssk.in.th 50.00 4.61 **แจ้งแล้ว**
243 วัดหลวงวิทยา เมือง http://ssk029.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
244 วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม เมือง http://www.skbac.ac.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
245 วิทยาลัยเฉลิมหล้า เมือง http://ssk082.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
246 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง http://www.anubansisaket.ac.th 1,930.51 209.31 **แจ้งแล้ว**
247 เทคโนโลยีศรีสะเกษ เมือง http://www.sskt.ac.th 50.00 6.00 **แจ้งแล้ว**
248 บ้านก้อนเส้า โนนคูณ http://konsao.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
249 บ้านดินดำเหล่าเสนใต้ โนนคูณ http://dsts.ssk.in.th 955.99 242.05 **แจ้งแล้ว**
250 บ้านนาม่อง-นาเมือง โนนคูณ http://namong.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
251 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ http://bokdang.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
252 บ้านปลาข่อ โนนคูณ http://plakho.ssk.in.th 50.00 1.58 **แจ้งแล้ว**
253 บ้านผักขย่าใหญ่ โนนคูณ http://pakayayai.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
254 บ้านม่วงเป โนนคูณ http://muangpe.ssk.in.th 50.00 1.97 **แจ้งแล้ว**
255 บ้านร่องเก้า โนนคูณ http://rongkao.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
256 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ http://nongkung.ssk.in.th 50.00 2.24 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
257 บ้านหนองจิก โนนคูณ http://nongjik.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
258 บ้านหนองตลาด โนนคูณ http://talard.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
259 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ http://paKhaeng.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
260 บ้านหนองมะเกลือ โนนคูณ http://maklua.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
261 บ้านหนองสนม โนนคูณ http://sanom.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
262 บ้านหนองสามขา โนนคูณ http://nsk.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
263 บ้านหนองหิน โนนคูณ http://nonghin.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
264 บ้านหนองแวง โนนคูณ http://nw.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
265 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง โนนคูณ http://ssk172.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
266 บ้านหยอด โนนคูณ http://www.yordschool.blogspot.com 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
267 บ้านหัวเหล่า โนนคูณ http://banhualao.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
268 บ้านเท่อเล่อ โนนคูณ http://terler.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
269 บ้านเวาะวิทยาคม โนนคูณ http://waowit.ssk.in.th 193.05 24.12 **แจ้งแล้ว**
270 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ http://loawphai.ssk.in.th 0.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
271 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ http://kok.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
272 บ้านโนนคูณ โนนคูณ http://nonkhun.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
273 บ้านโนนดู่ โนนคูณ http://nondoo.ssk.in.th 50.00 4.08 **แจ้งแล้ว**
274 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนคูณ http://nonsomboon.ssk.in.th 50.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
275 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ http://ssk196.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
276 บ้านโปร่ง โนนคูณ http://banprong.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
277 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ http://photong.ssk.in.th 50.00 0.00 *ยังไม่แจ้งขอรหัส*
278 บ้านโพนงาม โนนคูณ http://phonengam.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**
279 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนคูณ http://ank.ssk.in.th 0.00 0.00 **แจ้งแล้ว**